Vanuit muziek staat SLAGKRACHTIG voor
nieuwsgierigheid, creativiteit, verbinding en ondernemerschap.

Wie, wat en waarom?

SLAGKRACHTIG streeft naar zoveel mogelijk musicerende creatieve mensen van jong tot oud in Oost-Nederland.

SLAGKRACHTIG werkt vanuit nieuwsgierigheid naar groeiend vertrouwen en toenemende trots door te musiceren.

SLAGKRACHTIG zet aan tot creativiteit en verbindt mensen middels muziek en musiceren.

En hoe precies?

In de visie van SLAGKRACHTIG staat de musicerende mens centraal, ongeacht achtergrond, ambitie of talent.

SLAGKRACHTIG creëert momenten of plekken waar de musicerende mens op een laagdrempelige manier samenkomt, muzikale verbindingen legt, dwarsverbanden zoekt en (multidisciplinair) uitgedaagd wordt of daartoe wordt aangezet.

SLAGKRACHTIG leert vanuit het creatief didactisch proces mensen muziek te maken door te doen. Niet beginnend bij lezen en leren vanuit theorie, maar juist door te horen en te leren vanuit het na- en samenspel.